Intermedia Plus s. r. o.

info@intermedia.sk

+421 905 691 642

Office
Trenčianska 47, 821 01 Bratislava

Sídlo
Budatínska 59, 851 06 Bratislava

IČO: 47 543 345 / DIČ: 2023941480 / IČ DPH: SK2023941480
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 107037/B